Specialist in het transport van droge lading en projectlading in een scheepvaartlijn tussen de Noordzee en de Zwarte Zee.

 

Euro Bevrachting
Ben van Dijk B.V.
Weena Zuid 130
3012 NC ROTTERDAM
T 010-271 10 33

E ben@eurobevrachting.nl

Profiel - GMP-certificering

Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft in november 2003 ingestemd met de invoering van een GMP-standaard voor de productie en handel van huisdiervoeders. De standaard is bedoeld voor bedrijven die voeders voor huisdieren produceren of verhandelen. Op 11 februari 2004 zijn de GMP standaarden voor binnenvaart (GMP08A), zeevaart (GMP08B) en railvervoer (GMP08C) vastgesteld.

Certificering conform de GMP-standaard binnenvaart (GMP08A) is verplicht voor de opdrachtgevers van binnenvaarttransport, waaronder mengvoederbedrijven en handelsbedrijven die zelf de bevrachting uitvoeren en de bevrachters in de binnenvaart.

De GMP-standaard is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren. Deze vroeg om een certificeerbare GMP-standaard voor petfoodbedrijven gebaseerd op de code voor kwaliteitsborging van de Europese brancheorganisatie van petfoodfabrikanten (FEDIAF). Vanwege het internationale karakter van de petfoodsector sluit de GMP-standaard aan bij deze internationale FEDIAF-code.

Voor meer informatie over de GMP-standaarden raadpleegt u de website van het Productschap Diervoeder.